Injad Achamil Europe

Injad Achamil wordt niet meer aangeboden. Voor al uw vragen over uw bestaande Injad Achamil contract dient u contact op te nemen met uw Banque Populaire vestiging in Marokko of via de website van Maroc Assistance Internationale www.mai.co.ma

Injad Achamil Europe is een nieuw product die door Chaabi Bank in Nederland wordt aangeboden. Voor zowel een nieuwe aanvraag of een wijziging kunt u terecht bij Chaabi Bank in Nederland. 

Als u Injad Achamil Europe heeft afgesloten dan ontvangt u uw polisblad en algemene voorwaarden in het Nederlands. Alle vergoedingen worden op uw Nederlandse bankrekening (Euro’s) gestort.

Voor uitgebreide productinhoudelijke verschillen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Injad Achamil Europe.

Dit is mogelijk op de volgende manier:

 • Log in op "Mijn Chaabi Bank". Indien u zich nog niet geregistreerd heeft dient u dit eerst te doen;
 • Klik vervolgens op Verzekeringen in het menu;
 • U vult in het online formulier volledig in en accepteert de algemene voorwaarden;
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie & kosten;
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u middels e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag;
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank is geaccepteerd en verwerkt, ontvangt u middels e-mail een bevestiging.

 

De premie & kosten betaalt u via iDEAL. Bij verlengingen ontvangt u een email met een betaalopdracht.

Indien u een verzekering wenst af te sluiten bij Banque Populaire, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Banque Populaire vestiging in Marokko daar wij vanuit Nederland helaas uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Op basis van de notificatie die Chaabi Bank heeft verkregen in 2007 van De Nederlandse Bank BV is het bemiddelen in producten van een niet EU-Bank niet toegestaan. Daarom kan Chaabi Bank u niet helpen met betrekking tot uw Marokkaanse producten of diensten.

Voor alle informatie aangaande Injad Achamil verzoeken wij u vriendelijk om de website van Maroc Assistance Internationale te raadplegen (http://www.mai.co.ma). U treft hier alle informatie over uw Injad Achamil.

Voor vragen omtrent uw Injad Achamil verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw vestiging van Banque Populaire in Marokko daar wij vanuit Nederland helaas uw vraag niet in behandeling kunnen nemen.

Dit is mogelijk op de volgende manier

 • Log dan in op "Mijn Chaabi Bank".
 • Klik vervolgens op Verzekeringen in het menu;
 • U vult in het online formulier volledig in en accepteert de algemene voorwaarden;
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie & kosten;
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u middels e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag;
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank is geaccepteerd en verwerkt, ontvangt u middels e-mail een bevestiging.

 

In geval van begraven van de begunstigde in het woonland, vergoedt de verzekerar de begrafeniskosten voor een bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van drieduizend tweehonderdvijftig (EUR. 3250, -) inclusief de kosten van de bijdrage die de contractuele grafconcessie dekt.

 De betaling van de bijdrage voor de contractuele grafconcessie is echter beperkt:

 • tot de duur van een jaar vanaf de datum van begrafenis van de overledene,
 • of maximaal tot de bijdrage voor de eerste door de autoriteiten van de begrafenisplaats vereiste tijdsperiode.

In geval van overlijden van de verzekeringnemer en/of zijn/haar partner vergoedt de verzekaar aan de langstlevende partner of aan de wettelijke kinderen of aan de vader of moeder een bedrag over van EUR 1350,- als bijdrage in de uitvaartkosten van de Verzekeringnemer en/of partner voor gelijke delen.

 • Er is GEEN leeftijdsgrens voor kinderen.
 • Zolang een verzekerde (Ouder) een kind niet uitschrijft, blijft dit kind meeverzekerd ongeacht leeftijd.

De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank: https://www.chaabibank.nl/injad-achamil-europe/injad-achamil-europe/

De premie van meeverzekerde kinderen is:

 • Van 0 tot 24 jaar valt een kind in het gezinsforfait (Een gezinskorting waarbij een gezin ongeacht het aantal kinderen onder de 25 jaar is maximaal EUR. 113, - per jaar (Tarief 2020)).
 • Na het bereiken van de 25 jarige leeftijd betaalt een kind de volledige premie (EUR. 23, - per jaar) en valt hij/zij niet meer onder het gezinsforfait maar is en blijft ujiteraard meeverzekerd met de ouder(s).

 De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank: https://www.chaabibank.nl/injad-achamil-europe/injad-achamil-europe/

Verleningen gebeuren via de online profiel "Mijn Chaabi Bank". zie de schema hieronder waar de stappen zijn opgenomen.

U ontvangt een email uiterlijk eind januari van het nieuwe jaar om de verzekering te verlengen.

Bij calamiteiten belt u, afhankelijk van waar u zich bevindt, 1 van de volgende telefoonnummer van de klantenservice van de verzekeraar. De medewerker neemt 24/7 uw calamiteit op en begeleidt u in het verdere traject.

 • Bent u in Marokko, dan belt u 00212 522 303030
 • Bent in buiten Marokko, dan belt 0033 145 81 1616