Injad Achamil Europe

Injad Achamil wordt niet meer aangeboden. Voor al uw vragen over uw bestaande Injad Achamil contract dient u contact op te nemen met uw Banque Populaire vestiging in Marokko of via de website van Maroc Assistance Internationale www.mai.co.ma

Injad Achamil Europe is een nieuw product die door Chaabi Bank in Nederland wordt aangeboden. Voor zowel een nieuwe aanvraag of een wijziging kunt u terecht bij Chaabi Bank in Nederland. 

Als u Injad Achamil Europe heeft afgesloten dan ontvangt u uw polisblad en algemene voorwaarden in het Nederlands. Alle vergoedingen worden op uw Nederlandse bankrekening (Euro’s) gestort.

Voor uitgebreide productinhoudelijke verschillen verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Injad Achamil Europe.

🔗

Dit is mogelijk op de volgende manier:

 • Log in op "Mijn Chaabi Bank". Indien u zich nog niet geregistreerd heeft dient u dit eerst te doen;
 • Klik vervolgens op Verzekeringen in het menu;
 • U vult in het online formulier volledig in en accepteert de algemene voorwaarden;
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie & kosten;
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u middels e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag;
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank is geaccepteerd en verwerkt, ontvangt u middels e-mail een bevestiging.
 • Daarna ontvangt u een email om Chaabi Bank te machtigingen. De premie voor de volgende jaren worden namelijk automatisch geincasseed.

 

🔗

De premie & kosten betaalt u bij aanmelding via iDEAL. 

In geval van een verlenging /prolongatie van uw bestaande verzekering, wordt uw premie geincasseerd. U geeft bij aanmelding voor de verzekering een doorlopende machtiging aan Chaabi Bank.

🔗

Indien u een verzekering wenst af te sluiten bij Banque Populaire, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Banque Populaire vestiging in Marokko daar wij vanuit Nederland helaas uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Op basis van de notificatie die Chaabi Bank heeft verkregen in 2007 van De Nederlandsche Bank is het bemiddelen in producten en diensten van een niet EU-Bank niet toegestaan. Daarom kan Chaabi Bank u niet helpen met betrekking tot uw Marokkaanse producten of diensten.

🔗

Voor alle informatie aangaande Injad Achamil verzoeken wij u vriendelijk om de website van Maroc Assistance Internationale te raadplegen (mai.co.ma). U treft hier alle informatie over uw Injad Achamil.

Voor vragen omtrent uw Injad Achamil verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw vestiging van Banque Populaire in Marokko daar wij vanuit Nederland helaas uw vraag niet in behandeling kunnen nemen.

🔗

Dit is mogelijk op de volgende manier

 • Log dan in op "Mijn Chaabi Bank".
 • Klik vervolgens op Verzekeringen in het menu;
 • U vult in het online formulier volledig in en accepteert de algemene voorwaarden;
 • Er wordt een verbinding gemaakt met iDEAL voor de uitvoering van uw betaling van de berekende premie & kosten;
 • Na het succesvol afronden van uw betaling ontvangt u middels e-mail een bevestiging van de betaling van uw Injad Achamil Europe-aanvraag;
 • Zodra de verzekeringsaanvraag door Chaabi Bank is geaccepteerd en verwerkt, ontvangt u middels e-mail een bevestiging.

 

🔗

In geval van begraven van de begunstigde in het woonland, vergoedt de verzekerar de begrafeniskosten voor een bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van drieduizend tweehonderdvijftig (EUR. 3250, -) inclusief de kosten van de bijdrage die de contractuele grafconcessie dekt.

 De betaling van de bijdrage voor de contractuele grafconcessie is echter beperkt:

 • tot de duur van een jaar vanaf de datum van begrafenis van de overledene,
 • of maximaal tot de bijdrage voor de eerste door de autoriteiten van de begrafenisplaats vereiste tijdsperiode.
🔗

In geval van overlijden van de verzekeringnemer en/of zijn/haar partner vergoedt de verzekaar aan de langstlevende partner of aan de wettelijke kinderen of aan de vader of moeder een bedrag over van EUR 1350,- als bijdrage in de uitvaartkosten van de Verzekeringnemer en/of partner voor gelijke delen.

🔗
 • Er is GEEN leeftijdsgrens voor kinderen.
 • Zolang een verzekerde (Ouder) een kind niet uitschrijft, blijft dit kind meeverzekerd ongeacht leeftijd.

De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank.

🔗

De premie van meeverzekerde kinderen is:

 • Van 0 tot 24 jaar valt een kind in het gezinsforfait (Een gezinskorting waarbij een gezin ongeacht het aantal kinderen onder de 25 jaar is maximaal EUR. 118, - per jaar (Tarief 2022)).
 • Na het bereiken van de 25 jarige leeftijd betaalt een kind de volledige premie (EUR. 26, - per jaar) en valt hij/zij niet meer onder het gezinsforfait maar is en blijft ujiteraard meeverzekerd met de ouder(s).

De volledige voorwaarden kunt terugvinden op de website van Chaabi Bank.

🔗

Verlenging van de uitvaartverzekering dient met ingang van 1 januari 2022 te gebeuren via incassomachtigen.

Klanten die in het jaar 2022 nieuw zijn verzekerd, ontvangen in de maand "december 2022" een email van Chaabi Bank waar zij gevraagd worden om Chaabi Bank te machtigen. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, neem dan per direct contact met ons op. Zonder machtiging kan de premie 2023 van Injad Achamil Europe niet worden geïncasseerd.

Klanten die voor 1-1-2022 verzekerd zijn voor Injad Achamil Europe, hebben Chaabi Bank reeds gemachtigd en hoeven niets te doen.

De premie Injad Achamil Europe wordt in de maand januari van het nieuwe jaar dan automatisch geïncasseerd.  

In het kort de stappenplan om de vezekering te verlengen:

 1. De nieuwe klant ontvangt een uitnodiging naar zijn email met een link om de machtiging voor Banque Chaabi du Maroc / Chaabi Bank digitaal te ondertekenen. De email met de link wordt gestuurd naar het emailadres waarmee u inlogt in Mijn Chaabi Bank.
 2. De klant dient de algemene voorwaarden van "Twikey*" door te lezen, goed te keuren en bevestigen.
 3. De eigen bank van de klant wordt weergegeven.
 4. De klant dient de machtiging goed te keuren via QR code of digipass.
 5. Premie 2023 wordt automatisch geïncasseerd in januari 2023. 
 6. Nadat stappen 1 t/m 5 zijn voltooid door de klant, is binnen 10 werkdagen de nieuwe polis beschikbaar op Mijn Chaabi Bank.
🔗

Bij calamiteiten belt u, afhankelijk van waar u zich bevindt, 1 van de volgende telefoonnummer van de klantenservice van de verzekeraar. De medewerker neemt 24/7 uw calamiteit op en begeleidt u in het verdere traject.

 

 

🔗

Chaabi Bank communiceert uitsluitend met haar klanten langs de elektronische weg.

Dit wil zeggen dat de tarieven van Injad Achamil Europe tijdig en minimaal 1 maand voor ingangstijd van de nieuwe tarieven wordt gecommuniceerd naar de klant. De tarieven worden ter beschikking gesteld via de elektronische weg. Dit kan zijn sms, email, website van Chaabi Bank of Mijn Chaabi Bank. 

🔗

Chaabi Bank communiceert uitsluitend met haar klanten langs de elektronische weg.

Dit wil zeggen dat alle mededelingen die Chaabi Bank Nederland doet, informatie die gegeven wordt en (wijzigingen van) de Algemene voorwaarden van de verschillende diensten & Services, handleidingen en/of voorschiften en bijlagen ter beschikking stelt via de elektronische weg. Dit kan zijn sms, email, website en/of Mijn Chaabi Bank. 

🔗

1- De Klant ontvangt een uitnodiging naar zijn email met een link om de machtiging voor Banque Chaabi du Maroc / Chaabi Bank digitaal te ondertekenen. De email met de link wordt gestuurd naar het emailadres waarmee u inlogt in Mijn Chaabi Bank.

2- De klant dient de algemene voorwaarden van "Twikey*" door te lezen, goed te keuren en bevestigen.

3- De eigen bank van de klant wordt weergegeven.

4- De klant dient in het E-Banking module van zijn eigen bank de machtiging goed te keuren via QR code of digipass en de premie 2022 te voldoen.

5- Nadat stappen 1 t/m 4 zijn uitgevoerd door de klant, is binnen 10 werkdagen de nieuwe polis beschikbaar op Mijn Chaabi Bank.

🔗

Onze e-mails worden verstuurd vanuit klant@banquechaabi.nl en noreply@banquechaabi.nl

Bij het inloggen op je bankomgeving kom je de naar van Banque Chaabi tegen.

 

Daarnaast wordt in de emails de naam Twikey gebruikt. Dit is de leverancier met wie Chaabi Bank Nederland samenwerkt voor het digitaal machtigen.

 

🔗

Is er misschien iets veranderd in je bankgegevens? Je kunt je gegevens altijd controleren en desgewenst aanpassen in Mijn Chaabi Bank.

Omdat de incasso van de premie niet is gelukt, zullen wij in de periode tot 1 maart van het verlengingsjaar de premie proberen te incasseren. Zorg ervoor dat u voldoende saldo heeft op rekening om de premie te voldoen.

Wij doen in ieder geval geen poging meer na 1 maart van het verlengingsjaar de premie te incasseren. 

Indien premie niet geincasseerd wordt of kan worden dan bent u helaas niet meer verzekerd.

🔗

Dan is er misschien iets niet goed gegaan. Neem ajb contact met ons op door een email te sturen naar klant@banquechaabi.nl of een voicebericht achter te laten op 020 7164930.

🔗

Als je het niet eens bent met de incasso dan kun je, tot 8 weken nadat het bedrag is afgeschreven, deze terugdraaien. Dit doe je via je eigen bank. Je blijft dus altijd baas over je eigen geld.

Let op: Indien de premie niet kan worden geincasseerd of gestorneerd wordt dan bent je niet meer verzekerd.

🔗

Verlengingen vinden plaats vanaf 1 januari van het nieuwe jaar. Het is helaas niet mogelijk om in het lopend jaar (bijvoorbeeld in 2023) de bestaande polis over het volgende jaar (2024) te verlengen.

🔗

Chaabi Bank heeft uw incassomachtiging nodig om de premie voor Injad Achamil automatisch te kunnen incasseren. Zo voldoet u aan de betalingsverplichting volgens de algemene voorwaarden.

Indien u de machtiging stopt, annuleert of opschort dan kan Chaabi Bank uw verzekering niet verlengen voor het komende jaar. Vanaf 1 januari van het komende jaar, bent u dan niet meer verzekerd.

Voorbeeld:

U heeft een verzekering sinds 1 januari 2023. U heeft de bank gemachtigd om de premie te incasseren voor het jaar 2023. U bent dan verzekering tot en met 31-12-2023.

In oktober 2023 annuleert u de machtiging. Chaabi Bank zal dan de premie over het jaar 2024, die geïncasseerd wordt in de maand januari van 2024 niet kunnen incasseren. Indien de machtiging niet tijdig wordt afgegeven dan zal de verzekering gestopt worden.  

🔗