Injad Achamil Europe verlengen

Wat is incassomachtigen?

Incassomachtigen is de manier om online via uw bank een geldige machtiging voor incasso af te (laten) geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Met Incassomachtigen geven klanten aan incassanten de mogelijkheid om de afgesproken bedragen van hun betaalrekening af te schrijven via een Europese incasso. 

Bekijk op Incassomachtigen | Machtiging verkrijgen hoe het werkt.

Hoe verleng ik de verzekering Injad Achamil Europe?

Om de verzekering Injad Achamil Europe van Chaabi Bank Nederland te verlengen, heeft de bank uw machtiging om te incasseren nodig. Dit doet Chaabi Bank in samenwerking met Twikey. Via deze link is opgenomen de stappen om een machtiging te geven.   

*Twikey is de organisatie waarmee Chaabi Bank samenwerkt om het incasseren rechtsgeldig en zo simpel mogelijk te houden. 

 

In het kort de stappenplan om de verzekering te verlengen:

1- De Klant ontvangt een uitnodiging naar zijn email met een link om de machtiging voor Banque Chaabi du Maroc / Chaabi Bank digitaal te ondertekenen. De email met de link wordt gestuurd naar het emailadres waarmee u inlogt in Mijn Chaabi Bank.

2- De klant dient de algemene voorwaarden van "Twikey*" door te lezen, goed te keuren en bevestigen.

3- De eigen bank van de klant wordt weergegeven.

4- De klant dient in het E-Banking module van zijn eigen bank de machtiging goed te keuren via QR code of digipass en de premie te voldoen.

5- Nadat stappen 1 t/m 4 zijn uitgevoerd door de klant, is binnen 10 werkdagen de nieuwe polis beschikbaar op Mijn Chaabi Bank.

 

 Digitaal machtigen via Twikey