Kan ik begraven worden in Nederland?

In geval van begraven van de begunstigde in het woonland, vergoedt de verzekerar de begrafeniskosten voor een bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van drieduizend tweehonderdvijftig (EUR. 3250, -) inclusief de kosten van de bijdrage die de contractuele grafconcessie dekt.

 De betaling van de bijdrage voor de contractuele grafconcessie is echter beperkt:

  • tot de duur van een jaar vanaf de datum van begrafenis van de overledene,
  • of maximaal tot de bijdrage voor de eerste door de autoriteiten van de begrafenisplaats vereiste tijdsperiode.