Wat is de bijdrage van de verzekeraar in de uitvaartkosten?

In geval van overlijden van de verzekeringnemer en/of zijn/haar partner vergoedt de verzekaar aan de langstlevende partner of aan de wettelijke kinderen of aan de vader of moeder een bedrag over van EUR 1350,- als bijdrage in de uitvaartkosten van de Verzekeringnemer en/of partner voor gelijke delen.