Privacy

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of als u gebruikmaakt van "Mijn Chaabi". We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. U vindt hier ook meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Chaabi Bank. Chaabi Bank Nederland is een verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Chaabi Bank kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd evalueren en herzien. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen. Dit kan allerlei informatie zijn, zoals namen, adresgegevens of telefoonnummers. Maar ook het Burgerservicenummer (BSN), een IP-adres van een computer of de gegevens van een overschrijving.

Wat betekent 'verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens betekent alles wat kan worden gedaan met informatie, zoals het bekijken, verzamelen, delen, opslaan, overdragen of analyseren ervan.

Wie bewaart uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Chaabi Bank S.A.. Op de bovengenoemde website vindt u onze contactgegevens en informatie over de activiteiten van Chaabi Bank. Chaabi Bank heeft een functionaris gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) benoemd. Eventuele vragen over gegevensbescherming waarop de informatie op onze website geen antwoord biedt, kunnen aan hem of haar worden gericht. Hiervoor kunt u gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Waarom heeft Chaabi Bank persoonsgegevens van u nodig?

Wanneer u een product aanvraagt, hebben wij persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en u vervolgens de gewenste producten of diensten te kunnen leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, adres of uw BSN nodig. Verder kan de bank persoonsgegevens over u bewaren tijdens onze relatie met u, bijvoorbeeld de transacties die u verricht vanaf uw lopende rekening of gegevens over hoe u onze website gebruikt.

Hoe gebruikt Chaabi Bank uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat alleen toe dat persoonsgegevens verwerkt worden als aan een of meer voorwaarden is voldaan; deze voorwaarden worden de wettelijke grondslag voor verwerking genoemd. Er zijn zes wettelijke grondslagen; deze zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst. De belangrijkste wettelijke grondslagen zijn:

  • Toestemming van de betrokkene: u geeft toestemming voor het verwerken van uw gegevens;
  • Uitvoering van een overeenkomst: de gegevens zijn nodig om een overeenkomst met u uit te voeren;
  • Wettelijke verplichting: de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang: Chaabi Bank heeft een zakelijk belang om uw gegevens te gebruiken. Dit belang moet in balans zijn met uw rechten en belangen.

Chaabi Bank verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, en alleen wanneer er een wettelijke grondslag voor verwerking is die dit toestaat.

 

Cookie verklaring

De relatie met u staat bij de Chaabi Bank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van Chaabi Bank Nederland gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u.

Wat zijn cookies  ?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard verstrekken wij deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Wij volgen u niet als u naar een andere website gaat.

Voor welke doelen gebruiken wij cookies?

Noodzakelijke cookies
Wij gebruiken technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die nodig zijn om de website beter te laten functioneren, de effectiviteit van de website te kunnen meten of om te kunnen internetbankieren. Voor het plaatsen of lezen van deze cookies hoeven wij u geen voorafgaande toestemming te vragen.

Cookies voor meer gebruiksgemak
Naast de noodzakelijke cookies zetten wij cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Voor het plaatsen en lezen van deze cookies hebben wij u toestemming gevraagd bij het eerste bezoek aan de website. Cookies voor meer gebruiksgemak hebben de volgende functies:

  • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten;
  • om onze relatie met u als klant te beheren.

Cookies verwijderen
U kunt de geplaatste cookies te allen tijden verwijderen. Raadpleeg voor het verwijderen van cookies de handleiding van uw browser.

 

Wijzigingen Privacy verklaring

Chaabi Bank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Door dit Privacy Statement geregeld te raadplegen blijft u van deze wijzigingen op de hoogte.