Privacy

Bescherming van de privacy van bezoekers van onze website is belangrijk voor ons. Door onze site te bezoeken kan Chaabi Bank gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of elders op de website hebt ingevuld. Bij deze verwerkingen waarborgt en respecteert Chaabi Bank uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van cliënten. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, van het gebruik van "cookies" en van de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Gegevensverwerking

Chaabi Bank verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website ter bevordering van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Chaabi Bank en aan haar gerelateerde derden en het uitvoeren van andere marketingactiviteiten
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer
  • het analyseren van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
  • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • het beheren van de relatie met cliënten
  • het monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar cliënten

Uw persoonsgevens worden zorgvuldig verwerkt. Chaabi Bank gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voorzover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Chaabi Bank jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van links kunnen worden bezocht. 

Vragen/opt-out 

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Chaabi Bank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met: Chaabi Bank N.V., De Clercqstraat 55, 1053 AD, Amsterdam. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven. 

Wijzigingen Privacy Statement 

Chaabi Bank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Door dit Privacy Statement geregeld te raadplegen blijft u van deze wijzigingen op de hoogte.