Ik heb de machtiging gestopt/ geannuleerd of opgeschort. Wat betekent dat?

Chaabi Bank heeft uw incassomachtiging nodig om de premie voor Injad Achamil automatisch te kunnen incasseren. Zo voldoet u aan de betalingsverplichting volgens de algemene voorwaarden.

Indien u de machtiging stopt, annuleert of opschort dan kan Chaabi Bank uw verzekering niet verlengen voor het komende jaar. Vanaf 1 januari van het komende jaar, bent u dan niet meer verzekerd.

Voorbeeld:

U heeft een verzekering sinds 1 januari 2023. U heeft de bank gemachtigd om de premie te incasseren voor het jaar 2023. U bent dan verzekering tot en met 31-12-2023.

In oktober 2023 annuleert u de machtiging. Chaabi Bank zal dan de premie over het jaar 2024, die geïncasseerd wordt in de maand januari van 2024 niet kunnen incasseren. Indien de machtiging niet tijdig wordt afgegeven dan zal de verzekering gestopt worden.