Injad Achamil Europe, Islamitische uitvaartsverzekering

Chaabi Bank biedt u Injad Achamil Europe aan. Met “Injad Achamil Europe” bent u, uw partner, kinderen en alle andere gezinsleden verzekerd van een optimale dekking in geval van overlijden.

Islamitische uitvaartsverzekering

Deze Islamitische verzekering kunt u online aanvragen via MIJN CHAABI BANK.

 

Sluit hier online uw Injad Achamil Europe verzekering af.

 

Voordelen van Injad Achamil Europe

 • Bijstand bij overlijden
 • Medische en technische bijstand tijdens uw verblijf in Marokko of tijdens de heen- of terugreis
 • Wat er ook gebeurt, 7 dagen per week en 24 uur per dag assistentie en bijstand bij noodgevallen en onverwachte gebeurtenissen via telefoonnummer 00 33 14 58 11 616
 • Premies en vergoedingen zijn in euro

Onderstaand treft u enkele voorbeelden uit de verschillende dekkingscategorieën. U kunt ook hier de uitgebreide polisvoorwaarden downloaden.

 

Dekking

Medische Bijstand

Tijdens uw verblijf in Marokko of tijdens de heen- of terugreis

 • Ziekenvervoer ten gevolge van een ongeval en/of ziekte tijdens uw verblijf in Marokko of tijdens de heen- of terugreis
 • Repatriëring van de begunstigde persoon naar het woonland na afloop van de ziekenhuisopname
 • Vergoeding van de kosten van de terugreis naar de woonplaats met een geschikt vervoermiddel (bus, trein 1e klas, of vliegtuig economy class) met uitzondering van een ziekenvlucht
 • Bezoek aan het ziekbed in geval van ziekenhuisopname van de Verzekeringnemer en/of de partner. Vergoeding van een vervoersbewijs voor een familielid wonend in Marokko of in het buitenland
Bijstand bij overlijden
 • Vervoer of repatriëring van het stoffelijk overschot, volgens Islamitische gebruiken, vanaf de plaats van overlijden tot de begraafplaats inclusief de administratieve formaliteiten
 • Als uw partner een buitenlandse nationaliteit bezit, bestaat de mogelijkheid om hem/haar naar het land van herkomst te repatriëren. Indien gewenst is het ook mogelijk om hem of haar naar Marokko te repatriëren
 • Het begraven van de overleden begunstigde in Nederland is mogelijk tot een maximaal bedrag van € 3.250,- inclusief btw
 • Een tegemoetkoming in de kosten voor de uitvaart van € 1.350,- inclusief btw bij overlijden van de meeverzekerde en/of zijn/haar partner, ongeacht de oorzaak van overlijden
 • Vervoer voor twee gezinsleden of een andere aangewezen persoon om de overledene te begeleiden naar Marokko
 • Vervoer voor een naast familielid om de begrafenis van een verzekerde bij te wonen in het woonland
Bijstand bij autopech

Tijdens uw verblijf in Marokko of tijdens de heen- of terugreis

 • Ter beschikking stellen van vervangend vervoer in Marokko wanneer het voertuig buiten gebruik is
 • Ter beschikking stellen van een chauffeur voor het terugbrengen van het voertuig naar het woonland
 • Verslepen van het stilstaande voertuig tot de dichtstbijzijnde garage tot maximaal € 250,- inclusief btw
 • Terugreis van de begunstigde in geval van diefstal of wanneer het voertuig langer dan 5 dagen buiten gebruik is
 • Vergoeding van de verblijfskosten in een hotel met een maximum van € 250,- inclusief btw, wanneer het voertuig buiten gebruik is
 • Repatriëring en/of terugrijden van defecte of teruggevonden voertuigen
 • Vergoeding van de kosten voor het stallen van het voertuig in het buitenland tot maximaal € 100,- inclusief btw
 • Vergoeding van kosten om wettelijk afstand te doen van het voertuig in het buitenland
Bijstand in geval van diefstal of verlies van goederen

In geval van verlies of diefstal van persoonlijke documenten of betalingsmiddelen van de begunstigde persoon die onmisbaar zijn voor het voortzetten van de reis (paspoort, vervoersbewijzen, rijbewijs, kentekenbewijs, groene kaart, verzekeringspapieren, bankkaart, chequeboekje), stelt de verzekeraar u een bedrag van € 450,- per gebeurtenis beschikbaar. Dit bedrag dient u later aan de verzekeraar terug te betalen.