Hoe word ik geinformeerd over wijzigingen in de tarieven van Injad Achamil Europe?

Chaabi Bank communiceert uitsluitend met haar klanten langs de elektronische weg.

Dit wil zeggen dat de tarieven van Injad Achamil Europe tijdig en minimaal 1 maand voor ingangstijd van de nieuwe tarieven wordt gecommuniceerd naar de klant. De tarieven worden ter beschikking gesteld via de elektronische weg. Dit kan zijn sms, email, website van Chaabi Bank of Mijn Chaabi Bank.