Chaabi Bank beschermt uw persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijke doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben wij ons huidige Privacyverklaring aangepast.

Wij, Chaabi Bank Nederland, bieden verschillende producten en diensten via onze website en via onze vestigingen in Nederland. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

> Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

> Uw persoonsgegevens worden geconserveerd zoals contractueel is afgesproken rekening houdend van toepassing zijnde wet –en regelgeving met betrekking tot archiveren van persoonsgegevens;

> Beveiliging, integriteit en bescherming van uw gegevens worden gegarandeerd door passende (beveiligings) maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ; U kunt, op elk moment, uw recht om inzage te krijgen, te corrigeren of te verwijderen van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met uw vestiging of de Data Protection Officer “DPO”.
• Per brief geadresseerd aan: Chaabi Bank- DPO- 49 Avenue Kleber 75016 Paris
• Of via email: DPO@banquechaabi.fr

Chaabi Bank zal binnen 30 dagen uw aanvraag beantwoorden. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.