Ik wil mijn transactie terugboeken, annuleren of wijzigen?

Een reeds uitgevoerde en overgemaakte transactie kan niet worden teruggeboekt, geannuleerd of gewijzigd. De reden hiervan is dat de transactie al naar de tergenpartij in Marokko is overgemaakt.

In bepaalde specifieke gevallen, zoals wanner het rekeningnummer van de begunstigde onjuist is, het rekeningnummer van de begunstigde geblokkeerd is door bv. overlijden of anderzins, kan het geld teruggeboekt worden naar Nederland.

Belangrijk om rekening mee te houden: het terug te ontvangen bedrag is niet gelijk aan het verstuurde bedrag. Dit komt doordat het bedrag dat verstuurd is naar Marokko in dirhams wordt ontvangen door de bank in Marokko. De bank in Marokko moet het ontvangen bedrag naar euro's omwisselen. Meestal is er een koersverschil tussen de dag van ontvangst en de dag van overmaken. Daarnaast de ontvangende bank in Nederland neemt kosten in rekening voor deze transactie. 

Indien een transactie nog niet overgemaakt is door de bank naar Marokko dan is het mogelijk om het geld terug te boeken, te annuleren en/of te wijzigen. De kosten hiervan bedraagt EUR 3,- per terugboeking / per annulering of per wijziging.