Binnen welk tijdsbestek dient een BLADI CASH transfer te worden opgehaald door de begunstigde?

Het ophalen van het geld door de begunstigde dient binnen 4 weken te zijn gedaan.