Premieverhoging Injad Achamil Europe per 1 januari 2022

Betreft: Premieverhoging Bijstandscontract “INJAD ACHAMIL EUROPE”

 

Beste klant,

Om u een optimale bijstandsdekking te blijven bieden en u diensten aan te bieden die aan uw behoeften zijn aangepast, ondanks de uitdagingen in verband met de pandemie en de gezondheidscontext, hebben onze teams zich gemobiliseerd om al onze verzekerden diensten te garanderen die aan hun verwachtingen voldoen en onze contractuele verbintenissen nakomen.

Wij willen u informeren dat met ingang van 1 januari 2022 het tariefschema voor uw Injad Achamil Europe bijstandscontract zal worden verhoogd. Hieronder volgen de nieuwe premies[1] die van toepassing zullen zijn:

  • Jaarlijkse premie per verzekerd lid of echtgeno(o)t(e): € 26,00
  • Premie per kind of ander gezinslid: € 24,00
  • Aanvullende premie voor begunstigde bloedverwanten in opgaande lijn ouder dan 65 en jonger dan 70 jaar: € 8,00
  • Gezinspakket[2]: € 118,00

Voor de nieuwe tarieven en voorwaarden die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn, klikt u op de volgende link Tarieven & Voorwaarden - Chaabi Bank Nederland. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met ons klantenservice op 020 716 4930.

Bovendien willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat uw bijstandscontract « INJAD ACHAMIL EUROPE » op 31 december 2021[3] afloopt. In dit verband nodigen wij u uit om uw Injad Achamil Europe bijstandscontract per 1 januari 2022 te verlengen volgens de hierboven vermelde tarieven. Dit kunt u doen door in te loggen op Mijn CHAABI BANK en te kiezen voor “Verzekering verlengen”.

 

Wij danken u voor het vertrouwen.

 

Opgesteld te Parijs, 27 oktober 2021                                                                  Injad Achamil Europe

                                                                                                                           Omdat uw leven kostbaar is

 

[1] Bedrag inclusief btw en 9% assurantiebelasting.

[2] Het gezinspakket geldt voor het gezin van het verzekerde lid, zijn/haar echtgenoot en 3 of meer kinderen (jonger dan 25 jaar), of 4 of meer kinderen jonger dan 25 jaar, bij afwezigheid van de echtgeno(o)t(e). Voor kinderen ouder dan 25 jaar die onder het contract van het verzekerde lid vallen, wordt een premie van € 24,00 per kind in rekening gebracht.

[3] In toepassing van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden die in uw bezit zijn, heeft u de mogelijkheid om uw contract op te zeggen binnen een maand na ontvangst van deze brief.