Privacyverklaring Chaabi Bank Nederland

Wij, Chaabi Bank Nederland, bieden verschillende producten en diensten via onze website en via onze vestigingen in Nederland. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen;

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik en indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kunt u contact op met onze klantenservice.

 

 Telefonisch

020 - 716 49 30
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17:00 uur

 E-mail

Compliance@banquechaabi.nl

 Post

De Clercqstraat 55
1053 AD AMSTERDAM

t.a.v. Afdeling Compliance