Begraven worden in Nederland, kan dat?

Beste klant,

 

Wij willen graag het onderstaand onder uw aandacht brengen.

 

BEGRAVEN WORDEN TER PLAATSE IN GEVAL VAN OVERLIJDEN BUITEN MAROKKO 

In geval van begraven van de begunstigde persoon op de plaats van overlijden of in het woonland, betalen wij de begrafeniskosten voor een bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van drieduizend tweehonderdvijftig (EUR. 3250, -) inclusief de kosten van de bijdrage die de contractuele grafconcessie dekt.

De betaling van de bijdrage voor de contractuele grafconcessie is echter beperkt:

  • tot de duur van een jaar vanaf de datum van begrafenis van de overledene,
  • of maximaal tot de bijdrage voor de eerste door de autoriteiten van de begrafenisplaats vereiste tijdsperiode.

De betaling van de begrafeniskosten door hulpverlening geeft nadien geen recht op een aanvullende begrafenisprestatie van ongeacht van welke aard dan ook op grond van hetzelfde schadegeval (exhumatie van het lichaam, vervoer en repatriëring van het lichaam en overige).

BIJDRAGE IN DE UITVAARTKOSTEN

 In geval van overlijden van de verzekeringnemer en/of zijn/haar partner maken wij aan de langstlevende partner of aan de wettelijke kinderen of aan de vader of moeder een bedrag over van 1350 Euro incl. BTW als bijdrage in de uitvaartkosten van de Verzekeringnemer en/of partner voor gelijke delen.

In geval van overlijden in Marokko, is deze garantie alleen van toepassing in geval van overlijden van de Verzekeringnemer en/of zijn/haar partner dat heeft plaatsgevonden binnen honderdtachtig (180) dagen vanaf de datum waarop zij Marokko zijn binnen gekomen, waarbij de fotokopie van het paspoort als bewijs geldt.