Gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden

Per 1 maart 2017 wijzigen de Algemene bankvoorwaarden. Graag informeren wij u hierover.

Algemene Bankvoorwaarden

Alle banken in Nederland hebben dezelfde Algemene Bankvoorwaarden. Deze zijn nu, in overleg met de Consumentenbond, aangepast. Hierdoor zijn ze duidelijker en eenvoudiger geworden. In de Algemene Bankvoorwaarden staan de rechten en plichten die voor ons en voor u gelden. Bijvoorbeeld hoe we communiceren, hoe we met geschillen omgaan en dat wij streven naar eenvoudige en begrijpelijke producten. In de nieuwe versie is meer aandacht voor de rechten van u ten opzichte van Chaabi Bank.

Wilt u meer weten?

Kijkt u voor meer informatie over de wijzigingen en de volledige versie van de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden.